Kust & Zee Projecten Nieuws Steun ons
 
 

- NIEUWS VAN KUST & ZEE –

1. Kust&Zee Gids 2011-2012
Sinds begin juni is de nieuwe Kust&Zee Gids weer gratis verkrijgbaar langs de hele Nederlandse kust. De Gids informeert u over een rijke kust en een gezonde zee. U kunt lezen over het schoonmaken van wrakken, het herstel van mosselbanken in de Waddenzee, het informatiecentrum Kust&Zee x-Pierience en de top 50 van duurzaamste Europese vakantiebestemmingen. Omdat het Waddengebied werelderfgoed is, bevat de Gids een special over de rijkdom van dit gebied. In de Gids is ook aandacht voor lokale initiatieven die bijdragen aan een duurzamere Kust & Zee. Verder bevat de Gids informatie over natuurherstel, kustverdediging, uitjes en evenementen aan de kust en verrassende tips over de kust. www.kustenzee.nl/kustenzeegids

2. Expeditie Doggersbank - 11 nieuwe diersoorten
Expeditie Doggersbank is op 20 juni teruggekomen in Scheveningen. De expeditie heeft zeker 11 nieuwe diersoorten opgeleverd, die nog niet eerder op Nederlandse bodem werden aangetroffen, waaronder twee soorten oprolkreeft, een pelikaansvoet, een slanke noordhoren, een heremietkreeft, een bijzonder kwalletje dat luistert naar de naam ‘belletje’ en een aantal zeenaaktslakken. Dat er in zo’n korte tijd zoveel soorten gevonden zijn, laat zien hoe weinig we eigenlijk van het leven op de Doggersbank weten en hoeveel meer onderzoek kan opleveren. De Doggersbank is een bijzonder natuurgebied en deze vondsten laten het belang van goede bescherming van de zeenatuur zien. www.expeditiedoggersbank.nl

3. Scheepswrak “De Adder” geadopteerd
Op 20 juni hebben de duikers van Duik de Noordzee Schoon het scheepswrak de Adder, voor de kust van Scheveningen ontdaan van netten en onderwater een vlag geplaatst. Met deze symbolische actie is de Adder het eerste geadopteerde wrak in de Noordzee. Dit is de start van het project ‘Adopteer een wrak’ waarin Duik de Noordzee schoon, Sportvisserij Nederland, Stichting De Noordzee en Vereniging Kust & Zee samenwerken aan een gezonde zee en een betere bescherming van wrakken.
Persbericht, 17 juni 2011

4. Campagne gezonde zee gestart
Vanaf juni is de Campagne Gezonde Zee officieel gestart in het informatiecentrum Kust&Zee x-Pierience. In deze campagne besteden we aandacht aan manieren waarop we in Nederland werken aan een gezonde zee De thema’s die op de agenda staan zijn:
juli-augustus Vervuiling in zee
september-oktober Duurzame Vis november - december Biodiversiteit en Onderwatergeluid Bij elk thema is er een tentoonstelling, een film en diverse activiteiten.
www.kustenzee.nl/gezondezee

5. Nieuwe en vertrekkende bestuursleden voor Kust & Zee
In de loop van 2011 heeft de Vereniging Kust & Zee er twee nieuwe bestuursleden bij gekregen. Het bestuur telt nu vier leden. Het is de bedoeling dat Kust & Zee in het najaar van 2011 een voltallig bestuur van vijf leden heeft, die in hun dagelijks leven actief zijn in verschillende sectoren uit de samenleving. Ben Stiefelhagen nam na enkele maanden afscheid van het bestuur. Dit vanuit de positieve reden dat hij de komende drie jaar als projectpartner van Duik de Noordzee Schoon bij Kust & Zee betrokken zal zijn. De voorzitter van het bestuur is ir. H. R. (Hendrik) Oosterveld. Hij was van 1998 – 2010 als regiodirecteur Noord van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit verantwoordelijk voor het Waddenbeleid. Thans is hij adviseur, coach en onder andere lid van de Beheersadviescommissie Oostvaardersplassen. Hans Haerkens komt uit de sector van het bedrijfsleven. Hij studeerde aan de Nyenrode Business Universiteit en is momenteel werkzaam als algemeen secretaris VNO-NCW Noord Nederland. Gijs van Zonneveld studeerde aan de Rijkshogeschool IJsselland. Momenteel werkt hij voor Stichting Ark/Wereld Natuur Fonds als Coördinator van het Rijn-Schelde-Maas deltaprogramma. Met deze drie nieuwe enthousiaste bestuursleden werken wij de komende jaren aan een gezonde zee en een rijke kust.

 
 
Webmaster: Dany Pinoy