Kust en Zee  
 
Kust & Zee Projecten Nieuws Steun ons
 
 

Kust & Zee

Kust & Zee zet zich in voor de kust en de zee en voor een samengaan van behoud en ontwikkeling. Zij richt zich onder meer op behoud en herstel van natuurlijke verbindingen voor trekkende dieren, op het landschap en op het cultureel erfgoed van kust en zee. Daarnaast bevordert zij een gezonde ontwikkeling van het kusttoerisme en vraagt aandacht voor veiligheid en de risico’s van klimaatverandering.

Kust & Zee heeft projecten in 12 verschillende landen. Onze 2750 leden zijn bijna allemaal professionals in kustbeheer, kustveiligheid, kusttoerisme, natuur- en waterbeheer.

In Europa staan wij bekend als EUCC – The Coastal Union.

 
 
Webmaster: Dany Pinoy