Het waterwegenvignet : voor wie, en waar te koop?

De pleziervaartuigen d.w.z. de boten geschikt voor het vervoer van personen en zonder een winstgevend doel na te streven (geen personenvervoer tegen vergoeding), die gebruik maken van de bevaarbare waterwegen van het Vlaams Gewest moeten een vaarvergunning hebben die bestaat uit:

Het waterwegenvignet is verkrijgbaar bij de beheerder van de waterweg (zie adressenlijst).

Het waterwegenvignet wordt jaarlijks hernieuwd en moet op de achtersteven aan bakboord worden gekleefd. De prijs van het waterwegenvignet is afhankelijk van de lengte van het pleziervaartuig (over alles gemeten), het al dan niet varen met grote snelheid en de periode waarvoor het vignet geldig is.

Voor de periode van 1 januari tot 31 maart van het daaropvolgende jaar kost het vignet 50 euro voor:

Voor de periode van 1 januari tot 31 maart van het daaropvolgende jaar kost het vignet 100 euro voor:

Hogervermelde vaartuigen kunnen een vignet van respectievelijk 25 euro en 50 euro krijgen voor de volgende periodes:

Een schip (vb. Spits) dat omgebouwd is tot woonboot of pleziervaartuig, en zich op de Vlaamse waterwegen verplaatst, dient een waterwegenvignet te hebben.
Een pleziervaartuig dat door een zetschipper slechts naar een bepaalde bestemming wordt overgebracht, zij het in transit, dient eveneens voorzien te zijn van een waterwegenvignet.

Een waterwegenvignet kan niet voor verschillende boten worden gebruikt.

Op de Grensleie is het decreet van het waterwegenvignet niet van toepassing. Vaartuigen komende van Frankrijk, met bestemming de jachthaven van Menen, dienen niet in het bezit te zijn van een waterwegenvignet.

Vaartuigen met een lengte kleiner dan 6 meter en die niet met grote snelheid varen moeten geen vaarvergunning hebben.

Organisatoren van internationale of intergewestelijke evenementen kunnen voor de deelnemende vaartuigen een vrijstelling van het vignet verkrijgen, niet alleen voor de dagen van de evenementen, maar ook voor een periode van maximaal drie dagen voor en/of drie dagen nadien. Voor deze vrijstelling moet men per dag 125 euro betalen, ongeacht het aantal deelnemende vaartuigen. De vrijstelling vraagt u aan bij de afdeling of openbare instelling waaronder de betrokken waterweg ressorteert.

Vaartuigen die zonder geldig vignet varen, kunnen een boete oplopen dat gelijk is aan het dubbele van de prijs van het opgelegde vignet.

Bijkomende inlichtingen kan u bekomen bij:

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Afdeling Beleid Havens, Waterwegen en Zeewezen
Graaf de Ferrarisgebouw
Albert II-laan 20 bus 5
1000 BRUSSEL
Tel : 02-553 77 66
e-mail : cindy.faquaet@lin.vlaanderen.be