Welke vaarregels zijn van toepassing op de Belgische Waterwegen?

Een volledig overzicht wat je nodig hebt om te mogen varen, hoe je een stuurbrevet kan bekomen, over welke formulieren je dient te beschikken, vindt u op: Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer .

Hierna worden enkele regels, typisch van toepassing op de pleziervaart, vermeld.