Webdevelopment

Inhoud

Een webpagina is een pagina op het world wide web. Webpagina's bestaan uit HTML- of XHTML-code en zijn bedoeld om met een webbrowser bekeken te worden. De browser zet de broncode om naar een leesbare pagina. Door hypertekst links in de HTML-code kan eenvoudig van de ene pagina naar de andere worden genavigeerd, een bezigheid die ook wel surfen op het internet wordt genoemd....

HyperText Markup Language (afgekort HTML) is een opmaaktaal voor de specificatie van documenten, voornamelijk bedoeld voor het World Wide Web....

XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) is een opmaaktaal voor vooral websites, die de functionaliteit heeft van HTML, maar een striktere syntaxis. Dit omdat HTML gebaseerd is op het flexibele SGML, waar XHTML gebaseerd is op XML, een striktere subset van SGML. Door de striktere syntaxis van XML-documenten kunnen deze makkelijker verwerkt worden door een XML-parser, terwijl SGML-documenten een veel complexere parser nodig hebben. XHTML 1.0 is een W3C-standaard geworden op 26 januari 2000....

Een metatag is een veld in een document dat specifieke metadata bevat. Een document kan doorgaans meerdere metatags bevatten, die informatie geven over het document....

Een frame in de terminologie van HTML is een optioneel onderdeel van een webpagina. De meest gangbare Nederlandse vertaling is deelpagina....

Opmaak

Cascading Style Sheets (afgekort tot CSS), stijlbladen, zijn een mogelijkheid om de vormgeving van webpagina's los te koppelen van hun feitelijke inhoud en centraal vast te leggen. Het Engelse "style" heeft de betekenis van "opmaak", niet van schrijfstijl. Het begrip "cascading" (als een waterval) verwijst naar de mogelijkheid van het vererven van opmaak-eigenschappen....

Liquid design is een methode van ontwerpen van webpagina's waarbij niet of nauwelijks uitgegaan wordt van vaste afmetingen van het browservenster. De elementen van de webpagina zullen hierbij "als vloeistof" de beschikbare ruimte opvullen. Hierdoor wordt de inhoud van de website optimaal goed weergegeven op een veelheid van resoluties, zonder overbodige en onnodige lege ruimte.

Web typografie betreft het gebruik van lettertypes op het Web. In de eerste versie van HTML was het nog niet mogelijk om te bepalen welke lettertypes zouden worden gebruikt om de tekst weer te geven. Netscape introduceerde de <font> tag in 1995, waardoor het mogelijk werd om lettertypes te specificeren. Later werd dit onderdeel van HTML 2....

Multimedia

Adobe Flash (voorheen bekend als Macromedia Flash en daarvoor FutureSplash) is een computerprogramma waarmee animaties, webvideo's en webapplicaties (zoals spelletjes en websites) gemaakt kunnen worden. Het wordt veel gebruikt om websites aan te kleden en voor reclame-uitingen bij websites, zogenaamde banners. De bekende animatieserie Happy Tree Friends wordt met dit programma geproduceerd en talloze andere websites maken gebruik van Flash....

Microsoft Silverlight is een ontwikkelingsplatform voor het ontwerpen van complexe grafische interfaces in webbrowsers. Oorspronkelijk is het als browser-plug-in gelanceerd, maar Silverlight wordt langzamerhand steeds breder gedragen: applicaties voor Windows Phone 7 worden bijvoorbeeld ook in Silverlight ontwikkeld. Met Silverlight is het mogelijk om complexe animaties te maken, video weer te geven en te streamen. Silverlight is als web-plug-in beschikbaar voor verschillende browsers en besturingssystemen. Silverlight wordt beschikbaar gesteld als download voor Windows en Mac OS X. Voor Linux is er een opensource-uitvoering beschikbaar onder de naam Moonlight. Verder is Silverlight inmiddels verkrijgbaar voor het mobiele besturingssysteem Symbian....

Programmeren in de browser

JavaScript is een scripttaal die veel gebruikt wordt om webpagina's interactief te maken en webapplicaties te ontwikkelen....

Asynchronous JavaScript And XML (AJAX) is een term voor het ontwerp van interactieve webpagina's waarin asynchroon gevraagde gegevens worden opgehaald van de webserver. Daardoor hoeven dergelijke pagina's niet in hun geheel ververst te worden. De term is op 18 februari 2005 door Jesse James Garrett gelanceerd en werd door grote bedrijven als Google en Amazon overgenomen....

Programmeren op de server

Een dynamische webpagina is een webpagina die just-in-time wordt samengesteld (gegenereerd), exact op het moment dat de bezoeker de pagina opvraagt. Een website die uit dynamisch gegenereerde pagina's bestaat wordt een dynamische website genoemd. Dit staat tegenover de statische website, waarbij de HTML-pagina's reeds kant-en-klaar ingevuld op de webserver staan te wachten om opgevraagd te worden door een gebruiker. Een dynamische website moet niet verward worden met een interactieve website, waarbij gebruik wordt gemaakt van Dynamic HTML of Adobe Flash....

PHP (PHP: Hypertext Preprocessor) is een scripttaal, die bedoeld is om op webservers dynamische webpagina's te creƫren. PHP is in 1994 ontworpen door Rasmus Lerdorf, een senior software engineer bij IBM. Lerdorf gebruikte Perl als inspiratie....

Active Server Pages (ASP) is een door Microsoft ontwikkeld onderdeel van een combinatie van softwareprogramma's om dynamische webpagina's en complete websites te genereren. De programma's draaien dus op de webserver. Het is een server-side script....