Wandelclub De Stappers

Onstaan

De belangstelling voor natuur en landschap is in de jongste jaren sterk toegenomen. Dit uit zich ook in de besteding van de vrije tijd en de keuze van ontspanningsvormen. Bossen en natuurgebieden vormen steeds vaker het uitstapsdoel voor dagtochten. Kennis van het beschikbare aanbod levert niet alleen een bredere waaier aan excursiedoelen op, maar laat tevens toe in functie van de eigen voorkeur een bewuste keuze hieruit te maken.


De Stapper wil derhalve de recreant zo ruim mogelijk laten deelnemen aan uitstappen in de natuurgebieden, bossen en landschappen die West-Vlaanderen rijk zijn. Aan groenvoorzieningen ontbreekt het niet in de provincie, want ondanks de relatieve bosarmoede van onze kustgouw zorgde een gedurfd aankoopbeleid voor de openstelling van vele parken en bossen. Hierbij leverden zowel de gemeenten, de provincie en de hogere overheid een belangrijke bijdrage.

De Stapper, de wandelclub die voor iedereen toegankelijk is en waar vriendschap primeert.