Tijdlijn

Een tijdlijn of een tijdbalk is een grafische weergave van een chronologische opvolging van gebeurtenissen of periodes. Het schema heeft de vorm van een balk en bezit tijdsaanduidingen met een inschrift of een bijschrift. De tijdbalk heeft een duidelijke schaalindeling. De gebeurtenissen en periodes kunnen zowel in de geschiedenis hebben plaatsgevonden als dat ze in de toekomst nog plaats moeten vinden.