INLEIDING

In deze uitgave van de "Spelregels Veldvoetbal" zijn de spelregelwijzigingen die de FIFA heeft doorgevoerd, verwerkt. In verband met het WK zijn de wijzigingen van kracht geworden per 1 juni in plaats van per 1 juli.

De wijzigingen zijn niet bijzonder ingrijpend, maar zijn meer aangebracht om meer duidelijkheid te geven, bijvoorbeeld ten aanzien van de plaats van de vrije schop ingeval een overtreding wordt begaan bij een strafschop. Ook was in de vorige uitgave van het spelregelboekje bij regel 14 een stukje tekst weggevallen, hetgeen in deze editie is gecorrigeerd. Hiervan is ook melding gemaakt in de publicatie van de spelregelwijzigingen 2006.

Tijdens het WK jeugd in 2005 is een proef genomen met de regel, dat een speler van de overtredende partij de bal niet meer mocht spelen of aanraken na een fluitsignaal van de scheidsrechter. Bij het onderdeel "aanvullende instructies" is hierover een passage toegevoegd, zij het in een aangepaste vorm. Op het moment dat de teksten bij de drukkerij moesten worden aangeleverd, waren de exacte instructies voor deze regel nog niet bekend. Deze informatie zal nog apart worden verstrekt.

Voor een uitgebreide kennis van en toelichting op de spelregels is de "Handleiding voor Scheidsrechters Veldvoetbal" een onmisbaar instrument en regelmatig raadplegen wordt dan ook van harte aanbevolen. De nieuwe versie hiervan is in oktober 2005 verschenen. De boeken Spelregels Veldvoetbal en Handleiding voor Scheidsrechters zijn beide verkrijgbaar bij de districtskantoren van de KNVB.

De werkgroep spelregels veldvoetbal: Juli 2006